Historie restaurace Obora

Budova restaurace se nachází v poděbradské oboře, založené v roce 1548 prvním českým panovníkem z habsburského rodu Ferdinandem I. Ferdinand byl vášnivý nimrod a třebas nebyl právě přítomen v Čechách, posílal svému synovi arciknížeti Ferdinandu Tyrolskému, tehdejšímu místodržiteli v zemi, pokyny ke stavbě obory, vyptával se na postup prací a stav zvěře na poděbradském panství ve stejných listech, v nichž se zabýval i významnými státnickými otázkami. Oboru rozšířil a dřevěnou ohradu nahradil kamennou zdí císař Rudolf II., který na svém poděbradském paství také občas s celým dvorem pobýval. V 16. století byla v oboře chována vedle obvyklé zvěře – jelenů, srnců a daňků také vzácná zvířata, dovezená z ciziny, konkrétně víme o losech, o něž se v oboře starala zvláštní ošetřovatelka, pro niž zde bylo tehdy vybudováno obydlí. Když panovníci přestali častěji navštěvovat poděbradské panství, byla v 2. polovině 17. století obora zrušena, zvěř byla odvezena na jiné panství, ale zalesněné místo poblíž města zůstalo a časem získalo nový charakter a význam, i když původní název zůstal zachován. V 1. polovině 19. století sloužila obora především jako místo odpočinku a zábavy pro obyvatele města Poděbrad. K tomu zde byly zřízeny stinné aleje, různá odpočívadla, útulná zákoutí, letohrádky, bludiště apod. a Poděbradští se sem vypravovali na výlety téměř o všech nedělích a svátcích.

 

zobrazit celý článek

   

Aktuality
POZOR! Restaurace je uzavřena. Funguje pouze na snídaně a předem domluvené akce. Více informací na tel: 603801808.
13.8.
2019

Všechny aktuality
   


 


 

   
 tel.: +420 731 499 249