Historie restaurace Obora

Budova restaurace se nachází v poděbradské oboře, založené v roce 1548 prvním českým panovníkem z habsburského rodu Ferdinandem I. Ferdinand byl vášnivý nimrod a třebas nebyl právě přítomen v Čechách, posílal svému synovi arciknížeti Ferdinandu Tyrolskému, tehdejšímu místodržiteli v zemi, pokyny ke stavbě obory, vyptával se na postup prací a stav zvěře na poděbradském panství ve stejných listech, v nichž se zabýval i významnými státnickými otázkami. Oboru rozšířil a dřevěnou ohradu nahradil kamennou zdí císař Rudolf II., který na svém poděbradském paství také občas s celým dvorem pobýval. V 16. století byla v oboře chována vedle obvyklé zvěře – jelenů, srnců a daňků také vzácná zvířata, dovezená z ciziny, konkrétně víme o losech, o něž se v oboře starala zvláštní ošetřovatelka, pro niž zde bylo tehdy vybudováno obydlí. Když panovníci přestali častěji navštěvovat poděbradské panství, byla v 2. polovině 17. století obora zrušena, zvěř byla odvezena na jiné panství, ale zalesněné místo poblíž města zůstalo a časem získalo nový charakter a význam, i když původní název zůstal zachován. V 1. polovině 19. století sloužila obora především jako místo odpočinku a zábavy pro obyvatele města Poděbrad. K tomu zde byly zřízeny stinné aleje, různá odpočívadla, útulná zákoutí, letohrádky, bludiště apod. a Poděbradští se sem vypravovali na výlety téměř o všech nedělích a svátcích.

Poděbrady ožily, když se zde v 80. letech 19. století natrvalo usídlil nový majitel zdejšího panství dědičný princ, později kníže Filip Arnošt Hohenlohe z Schillingsfürstu. Byl vášnivý milovník loveckého sportu, pořádal velkolepé hony, na které zval šlechtu a jiné významné osobnosti nejen z Rakouska, ale z celé Evropy. Pro své potěšení zřídil také v oboře jakousi malou zoologickou zahradu, v níž choval cizokrajná zvířata, mimo jiné asijské jeleny sika, pštrosy, antilopy, soby a také početný kouf klokanů, kteří se zde i úspěšně rozmnožovali. V tuhé zimě roku 1911 však během jediné noci všichni zahynuli.

V roce 1905 byl v Poděbradech zásluhou knížete Hohenlohe navrtán první minerální pramen a v roce 1907 se kníže rozhodl založit zde lázně. Otevřeny byly v roce 1908. Při této příležitosti kníže uvažoval také o možnosti vycházek lázeňských hostů do blízkého okolí, při nichž jim bylo třeba zajistit i občerstvení. Koncem roku 1907 vypracoval proto na jeho žádost poděbradský stavitel Josef Fiala rozpočet a plány na stavbu letního restauračního pavilonu v oboře. Stavělo se v průběhu roku 1908 a v srpnu byla stavba zcela dokončena, kolaudována byla však až počátkem roku 1909 a dána do provozu 1. května téhož roku. Novou restauraci poděbradský velkostatek od počátku pronajímal.

Restaurace byla postavena na místě jakési staré kruhové kůlny, jež byla do základů zbořena. Nový resturační pavilon byl přizpůsoben tehdejšímu lázeňskému stylu. Byla to stavba z hrázděného zdiva, bohatě zdobená vyřezávaným dřevem, zejména vyřezávaným zábradlím kolem velké terasy, která v přízemí obepínala ze tří stran celou budovu. Také štíty domu krášlily zdobně vykroužené půloblouky. Střecha byla kryta asbestobetonovými deskami (eternitem), v tehdejší době u nás novinkou, kterou kníže objednával pro své stavby v Německu, v Hamburku. V roce 1911 přistavěl týž stavitel k budově restaurace lednici, kterou přizpůsobil k původní stavbě napodobením hrázděného zdiva na vnější straně zdí a také použitím ozdobně vyřezávaného dřeva. Střecha lednice měla být podle návrhu pokryta slaměnými došky. Celkově nebyla budova restaurace příliš rozlehlá. Většinu prostoru zaujímala jídelna, kuchyň, spíž a v patře komory. S možností ubytování se zde nepočítalo.

Nynější majitelka a provozovatelka restaurace Hana Vyrtychová budovu zakoupila v roce 2001. V letech 2002-2004 zde probíhala kompletní rekonstukce dle původního projektu nalézeného v archivu v Městci Králové. Provoz restaurace je od 1.6.2011 opět obnoven.

 

 

   

Aktuality
POZOR! Restaurace je uzavřena. Funguje pouze na snídaně a předem domluvené akce. Více informací na tel: 603801808.
13.8.
2019

Všechny aktuality
   


 


 

   
 tel.: +420 731 499 249